Gyászjelentések

Cégünk vállalja gyászközlemények megjelentetését a sajtóban igény szerint.


Gyászjelentési minták:I. Megtört szívvel tudatjuk (tudatom), hogy szeretett (Férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon) ......... életének .. évében tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét a teremtőnek. Temetése (hamvasztás utáni búcsúztatás) .....-kor lesz ............Temetőben.

A Gyászoló Család


II. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett (Feleség, Édesanya, nagymama, testvér, rokon) ............ életének ...... évében elhunyt. Utolsó útjára ............... kísérjük a ............... Temetőben.

A Gyászoló Szerettei


III. Szomorúan tudatjuk, hogy drága szerettünk ....................... lakos életének ......... évében, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése ................. lesz a ............... Temetőben.
Gyászolják:


IV. Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy .......................... korában hosszú szenvedés után elhunyt. Drága szerettünket ............. -én helyezzük örök nyugalomra a .......... Temetőben. Az elhunyt lelki üdvéért mondott szentmise .................lesz a ............. Templomban
Bánatos


V. Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk ............... életének .......... évében, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése .............. lesz a ............. Temetőben. Gyászmise előtte/ utána .........-kor lesz a ............ Templomban.
Szerető


VI. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy .................. foglalkozás, lakos elhunyt. Temetéséről a hamvasztás után gondoskodunk
Gyászoló Család


VII. Fájdalommal tudatom, hogy ............... életének .............. évében váratlanul elhunyt. Kérésére, szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra.
Szerettei


VIII. Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy .................... életének ................ évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kérésére, hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra.
Az egész család


IX. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy .................. életének ........ évében itt hagyott bennünket. Hamvait...........-kor helyeztük örök nyugalomra ............ Temetőben.


X. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy .................. életének .......... évében csendben eltávozott. Hamvait ..........-kor helyeztük örök nyugalomra ............ Temetőben.
Bánatos


XI. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy .............. életének ......... évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása ........... lesz a ......... temetőben. Kegyeletüket kérjük 1 szál virággal róják el.
Gyászoló Család


Köszönetnyilvánítási minták:I. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk ................ temetésén megjelentek. Részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló Család


II. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik ............... temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló Családja


III. Az őszintén együtt érző embereknek köszönjük, hogy szeretett ................ temetésén megjelentek, köszönjük a sok szép virágot, illetve ................dolgozóinak áldozatos munkáját.
A Gyászoló Család


IV. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik felejthetetlen szerettünk ................ temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban osztoztak.Idézetek:I. " S mivel nyitott ajkai körül valami mosolyféle derengett, még ezt is gondoltam:
Ebben az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg:
egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik...
A lámpákra nagyon kell vigyázni: elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket..."

II. " Elvitted az életem értelmét, a szeretetedet, állok sírod mellett, csak könny, magány, fájdalom az életem. Sírod egyszer újra feltárul, befogadni néma testemet, poraink örökre együtt lesznek"

III. " Fény volt ő, mert szeretett, dolgozott, életet adott, de ez a fény elvesztésével örökre kialudt. Már csak emléke maradt, amit míg élünk tisztelünk."

IV. " Aki nekem mindenem volt egész életemben, aki soha nem bántott, csak becézgetett engem. Jaj, de jó volt régen most árva vagyok, hol van most jó Édesanyám a Te ölelő két karod"

V. " Csillag volt, mert szívéből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad"

VI. " Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben mindörökre létezel."

VII. " Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged. Hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az égnek."

VIII. " Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok évek. Ők itt maradnak bennünk, csöndesem"

IX. " Akik szerette, nem felejtenek,
Akik ismertek, emlékezzenek rád"

X. " Testedet takarja hideg sírhalom. Szívünket mardossa érted fájdalom. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket. Nélküled szomorú, üres a házunk. Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk."

XI. " Úgy mentél el, ahogy éltél. Csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében"

XII. " Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk fel-felzokog érted, míg élünk, nem feledünk Téged"

XIII. " Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de lélekben örökké velünk maradtál"

XIV. " Imádtam élni, imádtalak benneteket. Sokáig küzdöttem, hogy minél több jót, szeretete adjak Nektek. Elfáradtam, örökre lepihenek.

XV. " Két kezét a munka megtörte,
Az élet minden vihara gyötörte,
De Ő soha nem panaszkodott,
Csak kedvesen mosolygott."

XVI. " Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük soha el."

XVII. " Az élet, melyet a sors kijelölt számodra, túl rövid lett.
Emlékezzenek rád mindazok, kik szerettek, tiszteltek, akik szívében tovább élsz"

XVIII. " Elmentél közülünk, el sem búcsúztál, hiányod, amíg élünk, mindig nagyon fáj"

XIX. " Már vénülő kezemmel fogom meg kezedet, már vénülő szememmel őrzöm szemed. Nem tudom, miért, meddig maradok még meg neked, de a kezedet fogom, s őrzöm szemed."

XX. " Nem ezt akartam, nem így akartam. Szerettem volna még élni, de a halál kegyetlen, el kellett menni!"

XXI. " Fognám még a kezed, simogatnám, könnyem hiába hull, bár még szólnál hozzám, szívem szakad meg, hogy itt hagytál!"

XXII. " Nem bánt már fájdalom, megnyugszom csendesen, földi vétkeim bocsásd meg Istenem."

XXIII. " Fáj, hogy itt hagytál minket, fáj szenvedésed, tested az anyaföldbe lesz eltemetve, lelked felszáll a mennybe, szívünkben megmaradsz örökké."

XXIV. " Remegő kezed többé nem foghatjuk, nem védsz szeretettel oltalmazón: szó sincs rá, csak néma fájdalom, most már egyedül vagyunk nagyon."

XXV. " Az élet rögös útjait egyedül jártam, nem fogták a kezem, pedig néha vártam. De nem vádolok senkit, kábulatba estem, nagy teher a magány, most végleg letettem."

XXVI. " Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet, Isten veletek."

XXVII. " Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett."

XXVIII. " Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, akkor is, ha nincsenek már remények és csodák."

XXIX. " Küzdelmes volt életed, nyugodt legyen pihenésed."

XXX. " Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap se szél, Csöndes szívem, többé nem ég, nem bántja újabb szenvedély."