Temetési segély

Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, ill. családja létfenntartását veszélyezteti.
Az eljárás kérelemre indul. Eljárásra a kérelmező (eltemettető) lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jogosult.
A temetési segély annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, ettől különös méltánylást érdemlő esetekben el lehet térni. Nem állapítható meg temetési segély annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesült, valamint aki tartási, életjáradéki, öröklési, gondozási szerződés alapján köteles az eltemettetésről gondoskodni.
A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
Az eljárás kérelemre indul.

Csatolandó mellékletek:

  • a temetési számla eredeti példánya (záradékolva visszaküldik)
  • az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásai
  • a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásra
  • a kérelmező személyi adatait igazoló okmány a kérelem felvételéhez.

A kérelmező helyett családtag is eljárhat.
Az eljárás jogi alapja:
    - 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
    - 24/1999. /IX.03./ KT. sz. rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról


Szükséges nyomtatvány letöltése

Tájékoztató letöltése

Adobe Reader letöltése


Szolgaltatási árlista (az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Hamvasztás 18.290 Ft
Szállítás krematóriumba 11.500 Ft
Szállítás irodába, temetőbe 8.000 Ft
Ravatalozás 15.000 Ft
Ügyintézés 5.000 Ft
Urnaszállító doboz 1.500 Ft

Urna árlista

FE urnák 15.115 Ft
SZG urnák 14.000 Ft
Fa urnák 19.800 Ft
Hollóházi urnák 37.950 Ft
Gránit urnák 26.035 Ft
Réz urnák 34.165 Ft
Urnakoporsók 25.145 Ft
Szórópárna 9.900 Ft

Felhívjuk a tisztelt Hozzátartozók figyelmét, hogy az árak eltérőek lehetnek!

Minden esetben kérjenek ingyenes, egyedi árkalkulációt!