Teendők haláleset bekövetkeztekor

A különbözo helyeken és okokból történt halálestek bekövetkeztekor különbözo módon kell a temetéssel kapcsolatos intézkedési folyamatot megkezdeni.

  • Lakásban történt halálesetkor eloször az illetékes háziorvoshoz kell fordulni, aki megállapítja a halál beálltát, kiállítja a halott vizsgálati bizonyítványt és rendelkezik az elhunyt elszállításának helyérol (kórbonctan, temeto). A lakásról történt elszállításra csak az orvosi intézkedések után kerülhet sor, a fenti okmányok birtokában. A szállítási igényt a Temetkezési Vállalat ügyeleti telefonszámán (06-30/9557-556) kell bejelenteni. Amennyiben kérik, munkatársaink felöltöztetik az elhunytat azokba a ruhákba, melyekben temettetni kívánják.
  • Kórházban történt halálesetkor az adott kórházi osztályhoz, illetve a betegfelvételi irodához kell fordulni, ahol a hozzátartozó megkapja a halott vizsgálati bizonyítványt, a halálozási lapot és az elhunyt személyi igazolványát. Ugyanekkor, a kórházban kell leadni azokat a ruhákat, melyekben az elhunytat temettetni kívánják. Az okmányok birtokában vállalatunk felvételi irodájában lehet megrendelni az elhunyt szállítását és a temetést. Szükség esetén az egészségügyi intézmény által kiállított okmányokat munkatársaink elhozzák.
  • Egyéb helyen történt halálesetkor (közterület, munkahely) az elhunytat rendorségi intézkedésre gyakran az Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállítják. A hozzátartozók ott kapják meg a halott vizsgálati bizonyítványt és a halálozási lapot valamint ott kell leadni az elhunyt ruháit, amelyben temettetni kívánják. Vállalatunk vállalja az okmányok intézetbol való elhozatalát.
  • Nem egészségügyi intézményben történt halálesetkor (szociális otthon, büntetés végrehajtó intézet) az adott intézményben vehetik át a hozzátartozók a temetéshez szükséges okmányokat.