Temetések szervezése

Szolgáltatásaink:
 • Temetések megszervezése, lebonyolítása
 • Temetőn belüli és kívüli ravatal készítése
 • Elhunyt szállítása vidékre és külföldre 0-24 Gondoskodunk a szállítást megelőző adminisztratív teendők teljes körű rendezéséről, pl. halotti anyakönyveztetés, vámszemle, útvonal-engedélyek, egyéb speciális, az adott ország rendelkezéseinek megfelelő engedélyek beszerzése, a vonatkozó egészségügyi előírások szerinti előkészítés (balzsamozás).
 • Biztosítjuk az elhunyt szállításához, a megrendelt szállítási módozatoknak (közúti vagy légi) megfelelő kellékeket (fémbetét, speciális koporsó, légiforgalmi szállítóláda)
 • A temetéshez szükséges okmányok beszerzése
 • Vállaljuk a hamvak megrendelési helyre történő szállítását, postai feladását, ünnepélyes átadás, hamvszórás megszervezését.
 • Kegyeleti cikkek széles körű választéka
 • Temetési értesítők
 • Gyászközlemény megjelentetése sajtóban
 • Búcsúztatás megszervezése egyházi, polgári: versmondás is)
 • Fotózás, videózás
 • Hangosítás
 • Exhumálás
 • A Rózsasziget virágboltban megrendelt sírcsokrok, koszorúk díjmentes kiszállításaA temetés az alábbi költségekből tevődik össze (általában):
  I. Hamvasztás díja, szállítások, kegytárgyak költségei, ravatalozás, ügyintézés díja
  II. Kegyeleti felkészítés, hűtés
  III. Temetői költségek (sírhely megváltás, sírásás, fedlapmozgatás, exhumálás,járulékos költségek)
  IV. Ravatal használat díja
  V. Búcsúztatás díja
  VI. Újságban történő megjelenés költsége
  VII. Koszorú, sírcsokor
A haláleset bejelentéséhez szükséges okmányok:
 • elhunyt személyi igazolványa
 • születési anyakönyvi kivonat
 • túlélő házastárs személyi igazolványa
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • válási határozat
 • elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Ahhoz, hogy a temetésen való közreműködésünk kegyeletteljes legyen, és az elvárásoknak megfelelő lehessen, tisztában kell lennünk az elhunyt felekezeti, vallási hovatartozásáról, illetve végakaratáról. Amennyiben az elhunyt nem volt vallásos, nem járt templomba, úgy mód és lehetőség van arra, hogy az elhunytat szónok búcsúztassa el. Ha az elhunyt fegyveres testület elhunytja a temetésénél díszsortűzzel, tűzoltósági alkalmazottak szertartásainál sziréna- szóval búcsúzhatnak a kollegák.

A pontos megértés végett tekintsünk át a nagyobb egyházak sertartásainak menetét:

II. Római katolikus szertartás:

 1. Köszöntés, keresztvetés, bevezető szavak
 2. Kezdőének
 3. Igeliturgia
 4. Végső ajánlás és búcsúvétel (figyelem: nincs név szerinti búcsúztatás)
 5. Ének, világi gyászbeszéd
 6. Gyászmenet indítása, útközben ima és ének

II. Református egyház szertartása:

 1. Fohász, apostoli köszöntés
 2. Ének
 3. Fohász, imádság
 4. Textus, igehírdetés
 5. Imádság
 6. Záróének
 7. Áldás

III. Polgári búcsúztatás tartalmi elemei, menete:

Tartalmi elemei:

Elhunyt neve, születési éve Fiatalsága hogyan telt Hol tanult, hol végezte az iskoláit Hol dolgozott utoljára, volt-e kitüntetése Mikor kötött házasságot Milyen volt a kapcsolata a családdal Vannak-e gyermekei, unokái, milyen volt a viszonya hozzájuk Volt-e hobbija Mi volt a halál oka Kik búcsúznak Tőle

Menete:

 1. A rétor parentálásával, elhunyt méltatása (kívánság szerint: énekkel, verssel vagy más szépirodalmi műfajjal kezdi, illetve fejezi be)
 2. A gyászoló család kérése és igénye szerint elbúcsúztatja az elhunytat családjától, barátaitól, munkatársaitól.
 3. Gyászmenet elindul a temetkezési helyre.
 4. Végső gyászbeszéd, igény szerint vers, szépirodalmi mű, idézet, vagy búcsúztató ének
 5. A koszorúk elhelyezése után a szónok, majd a gyászoló közönség a családnak kondoleál