BemutatkozásA Szögi és Társa Temetkezési és Szolgáltató Kft több mint 14 éves múltra tekint vissza. Évente több mint 600 temetést végzünk. Esztétikusan berendezett, klimatizált irodánkban fogadjuk ügyfeleinket.
Jelenleg a Kft kettő darab elhunytak szállításra alkalmas gépjárművel rendelkezik, melyek megfelelnek mind a kegyeleti, mind pedig a vonatkozó egészségügyi elvárásoknak, előírásoknak. A Kft. számítógépes rendszerrel is rendelkezik, így az adatfeldolgozás leegyszerűsödött és az információk naprakészek. Irodánk az elhunytak hamvasztását a Bajai úti Regionális Halotthamvasztó Üzemében végezteti

A hozzátartozók különböző temetési módok közötti választás - földbetemetés koporsóban, urnatemetés sírba, fülkébe, urnakriptába, hamvak szórása, hamvak kiadása, stb.- lehetőséget ad arra, hogy ki-ki hagyománya, lelki alkata, kívánsága és egyéb szempontoknak megfelelően vegye igénybe szolgáltatásainkat.

Az 1990-es években jelentkező társadalmi igények tették szükségessé a temetkezési szolgáltatást szabályozó jog felülvizsgálatát. A temetkezési szolgáltató cégek tulajdonviszonya megváltozott, illetve az addig állami tulajdonban levő köztemetők az önkormányzatok kezelésébe került.
Amikor az ember kapcsolatba kerül egy temetkezési szolgáltatóval nem mindig van abban a lelki állapotban, hogy tudatosan megszervezze a temetést.

Ezúton szeretnénk felhívni a hozzátartozók figyelmét, hogy mely dolgokra kell figyelnie a temetés megrendelésekor:

1. Az elhunyt tisztességes és méltó eltemetése
2. Az eltemettetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezés az irányadó
3. A végső nyughely gondos megválasztása
4. Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára
5. A hatályos törvény lehetővé teszi a hamvak hazavitelét (ekkor nem kötelező díszurnát választani)
6. A temetés megrendelésekor érdeklődjön az árakról
7. Készpénzt, számla-, vagy átvételi elismervény ellenében adjon. A temetés végén a teljes befizetett összegről hivatalos Áfá-s számlát kérjen.
8. A törvény szerint a legközelebbi krematóriumba kell az elhunytat szállítani. Ettől csak a hozzátartozó írásbeli utasítása alapján lehet eltérni.
9. A háztól történő elszállítás költsége (ha az elhunytat nem kell boncolni) a családot terheli.
10. A hozzátartozó szabad akaratából választhat temetkezési szolgáltatót és temetőt is. A hatályos jogszabályok szerint minden temetkezési vállalkozó bármely temetőben temethet.
11. Amennyiben az elvégzett szolgáltatás és az erre felszámolt költségek nincsenek arányban, és a cég ügyvezetőjétől nem kapott kielégítő választ, úgy a területileg illetékes Jegyző segítségét kérje.